اين سایت متعلق به دفتر حقوق آفرینش های فکری وابسته به مجمع علمی و فرهنگی مجد است. بخش های مختلف سایت، خدمات علمی و حقوقی با هدف توسعه دانش و اصلاح رویه های غلط در موضوعات مرتبط ارائه می نمایند.

استفاده شخصی از مطالب و فایل های ارائه شده آزاد است و لیکن هر نوع استفاده انتفاعی و تکثیر مطالب و همچنین بهره برداری در تألیف و تدوین کتاب و مقاله، فقط با ذکر منبع،  مجاز می باشد.

تمرکز دفتر و سایت بر حقوق آفرینش های ادبی و هنری است که البته تلاش خواهد شد همه حوزه های مرتبط با این حقوق، علاوه بر حقوق تإلیف و نشر مورد توجه باشد.

بخش های مختلف سایت:

1- قوانین و مقررات داخلی و خارجی و کنوانسیون های بین المللی

2- قراردادهای نشر اعم از تألیف، ترجمه، سفارش اثر و کتاب صوتی

3- لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری نهایی و نسخه های قبلی

4- معرفی کتب و مجلات با موضوع حقوق آفرینش های فکری از طریق اسیت فروشگاهی مجد

5- جزوات آموزشی با موضوعات مختلف

6- مقالات مربوط به حقوق آفرینش های فکری 

7- اخبار مربوط به حوزه حقوق آفرینش های فکری

8- اعلام درخواست داوری و هماهنگی برای رسیدگی

9- اعلام تخلف و جرم برای پیگیری قضایی

10- توصیه های حقوقی و راهبردهای اجرایی و آموزشی

11- هشدارهای قانونی با هدف پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه